VÄLKOMMEN!

 

Välkommen till webbsidan Ljustawebbarna! I träningsskolan arbetar vi med fem ämnesområden och på webbsidan visar vi lite hur vi arbetar med dessa.  Webbsidan används också som kommunikationsstöd där vi använder oss utav kartor, elevuppgifter, bilder och talsyntes.  Programmet som vi använder heter Widget online.

Vi har vunnit pris i Webbstjärnan med vår blogg ”Ska vi läsa en bok?”

Kommunikationsstöd:

Ämnesområden:

:

Likabehandlingsplanen: