Vi filmar.
Elsa filmar.

Elsa filmar.

 

Vi redigerar filmen i appen green screen by do ink.
 img_6559
Filmen redigeras en gång till i iMovie eller i Moviemaker.

img_4751

 

Här är en green screen film som vi har gjort.

 

 

LJUSTAWEBBARNA är en gemensam blogg på särskolan där vi:

  • Lägger foton och filmer.
  • Elverna skriver inlägg.
  • Eleverna gör e-böcker.
  • Eleverna gör animerade filmer.
  • Använder AKK – tecken som stöd och kommunikationskartor.

Vi kan titta på varandras arbeten och lära utav varandra!

 

Ett hörn i klassrummet använder vi till både arbetsplats och till att göra green scren videos.

Ett hörn i klassrummet använder vi till både arbetsplats och till att göra green scren videos.

Det interaktiva tältet använder vi ofta.

Det interaktiva tältet använder vi ofta.

Ipadsväskorna är med!

Ipadsväskorna är med!

Arbetsplatser att arbeta skapande med Ipads.

Arbetsplatser att arbeta skapande med Ipads.

Vi har en stationär dator som vi använder till att göra inlägg på webbsidan och programmera med.

Vi har en stationär dator som vi använder till att göra inlägg på webbsidan och programmera med.

En bärbar dator som är kopplad till projektorn.

En bärbar dator som är kopplad till projektorn.

IMG_4556

Vi har Qr-koder uppsatta på flera ställen i klassrummet.

 

Vi vill utveckla förmågorna!

I läroplanen visar centralt innehåll riktningen och det som ska bedömas är förmågorna och kunskapskraven. De fem mest centrala förmågorna i läroplanen är kommunikation, reflektion, samarbeta, kreativitet och ansvar.

 

På den här bilden synliggörs hur arbetet med webbsidan Ljustawebbarna och digitalt skapande utvecklar de olika förmågorna.

Skärmavbild 2015-11-14 kl. 14.10.11

 

 

Vi dokumenterar, skapar och får en mottagare till skolarbetet:

 

1. DOKUMENTATION

Eleverna tar bilder och filmar på sin skoldag, projektarbeten, friluftsdagar och temadagar.

Bilderna och filmerna är ett stort stöd i elevernas kommunikation när de ska:

återberätta (både hemma och på skolan)

bearbeta och ta till sig information ( att få tid att ta till sig information är viktigt)

 

2. SKAPANDE

Eleverna skapar animerade filmer, egna spel, sagor, räknesagor och avatarer som läggs ut på webbsidan.

 

3. MOTTAGARE

Med bloggen Ljustawebbarna får eleverna en mottagare och respons på till sitt skolarbete.