Tack för bästa berömmet! Webbstjärnan skriver på sin sida om Ljustadalens grundsärskola, ”Vem vill inte gå på den skolan?” Läs mer här: Webbstjärnan.

Här finns lite att läsa om ljustawebbarnas upplägg med en statisk första sida etc: Webbstjärnan