Vi har pratat om känslor på engelskan, happy, sad, angry….

Vi såg ett avsnitt om känslor på Kids English Zone (Medienavet) och gjorde sedan som barnen i programmet – egna känsloansikten av olika pyssel och målarsaker.

That was fun!