Vi har gjort ett frågespel med några julfilmer i appen Tinytap. Klicka gärna på länken här för att se frågorna och filmerna: Jultema och tecken jul

IMG_5103

Här är en bild från frågespelet i Tinytap.

Tecken julen: