Kategori: Kommunikation

Tidsuppfattning

Här tränar Kim på veckans dagar: Måndag

Här tränar Elsa på veckans dagar: Måndag

Här är ett bildstöd som tränar Begreppen före:efter

Begreppen före:efter kopia

 

 

Samling

På samlingen får alla berätta något om vad de gjorde igår.  Alla frågar en kamrat frågan – vad gjorde du igår? Och alla svarar med att peka och berätta om något de gjort. Kompisarna kan ställa följdfrågor och undra omkring det som berättas.

Arbete med kommunikationskartor