Ljustadalens grundsärskola

Grundsärskola träningsskola och fritids

Kategori: Programmering

Petras spel

Vi har arbetat med programmering i scratch.

IMG_2417

Petra väljer figur till sitt spel. Bakgrunden ritar hon själv.

IMG_2416

Vi använde ett spel som fröken gjort för att få tips hur vi kan göra ett eget spel.

 

Petra är mycket nöjd med sitt spel och vill visa sina kamrater att hon har gjort det här fina spelet.

Theas spel

Vi har arbetat med programmering.

 

IMG_2419

Thea funderar på hur hennes spel ska se ut.

IMG_2416

Det är bra att kunna titta på hur fröken har programmerat sitt spel.

 

 

Här har Thea gjort ett spel!

 

Programmera med Scratch

Vi har arbetat med att göra enklare programmering i Scratch. Att programmera är  nytt både för elever och personal men vi provar och lär oss tillsammans!                     I uppstarten till arbetet använde vi oss utav Karin Nygårds ( hon har kurser i programmering på webbstjärnan) liknelse: att programmera är som att följa ett recept när man bakar. Vi pratade också om kod och att datorn gör exakt som den blir tillsagd.

 

Vi tittade också på det färdiga resultatet.

För att komma igång och få en inblick i hur det fungerar tog vi den här bilden och följde den precis som ett recept.

Skärmavbild 2015-11-08 kl. 17.39.31

Att utgå från ovanstående bild fungerade bra och när eleverna sedan visste hur de skulle göra kunde de komma igång med sin egen kreativitet.

 

Vi kommer att fortsätta arbetet med att lära oss mer om programmering, dels för att det är viktigt att förstå hur en dator är uppbyggd och fungerar men också för att det öppnar upp för nya möjligheter till att skapa och vara kreativ.

 

I kapitel 2.2 riktlinjer för Kunskaper finns dessa mål och övergripande riktlinjer.

  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk och bild,
  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,kommunikation, skapande och lärande
  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formuleraståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén