Här är ett exempel på teknisk utrustning som används i hemmet, en tvättmaskin. Vi har gjort tvättmaskinen på bilden och den fungerar jättebra. Vi fyller den med tvättmedel, lägger in tvätt och sedan ett program som passar just de kläder som vi ska tvätta.