I appen Tiny Tap finns möjlighet att göra egna spel, frågesporter och arbetsmaterial. En bra app som vi använder oss mycket utav. Vi har gjort arbetsuppgifter som tränar alfabetet, koppla rätt siffra till rätt antal och en del andra uppgifter. Ibland är eleverna med och hjälper till i arbetet med att ta fram arbetsmaterial och ibland får de ta del utav det färdiga materialet.

Klicka på länken här för att se hur du kan träna att läsa ordbilder i ett spel som vi har gjort i Tiny Tap: Träna att läsa