I widget online gör vi bildstöd som vi kan dela och använda här på webbsidan. Klicka på länkarna:

Vad gjorde du igår?

 

Vi gör kartor och uppgifter i ett ordbehandlingsprogram för symbolskrift som heter Widgit symbolskrift. I programmet finns det färdiga mallar att skriva ut samt möjlighet att göra egna kommunikationskartor och annat arbetsmaterial.

Två bra sidor med en hel del bilder finns på: lexin och edupics.

Här är en film som visar hur vi arbetar med kommunikationskartor (eleverna är ibland med och gör sina egna kartor).

 

 

om fåglar....

Kommunikationskarta om fåglar.

 

 

Bilderna är också till stor hjälp att förstå olika saker och underlättar när de vill förklara eller berätta något. Här är kartor att samtala kring som handlar om sommaren och stranden.

Kommunikationskarta.

Kommunikationskarta.

 

 

 

Här är en pärm om skolarbetet och en pärm om mat, intressen, sjukhus, bilar etc

 

 

Hargdata skriver: Ett skrivet dokument eller uppsättning av dokument, och som man inte tar betalt för, får spridas utanför den enhet som äger programvaran med ett maximalt innehåll av 100 olika bilder/symboler,under förutsättning att copyrighttexten “Bilder och symboler © Widgit Software Ltd 2009” klart framgår.

 

 

 

Kartor som stöd i elevernas arbete:

 

 

 

I dagboken klistrar eleverna in dagens schema med pictogrambilder.

Dagboken.

Dagboken.

 

 

 

 

 

Jobbstund!