Hur vi arbetar med teknik som är en del av verklighetsuppfattning kan ni titta på vår webbsida Ljustascience center.

Vi har arbetat med källsortering och allemansrätten (Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön, ex källsortering/ Läroplan för grundsärskolan 2011).