På Ljustadalens skola går elever från förskoleklass till årskurs sex. På skolan finns utöver grundskolan även grundsärskola, särskola inriktning träning och särskilda undervisningsgrupper.Med den här webbsidan vill vi visa på hur vi arbetar för att vara en skola för alla.

Vi är 25 elever från grundsärskolan och grundsärskolan inriktning träningsskola, förskoleklass, fritids samt några elever från grundskolan som tillsammans har skapat den här webbsidan. Vi är tre lärare på särskolan samt personal från fritidshemmet som tillsammans med eleverna gjort inlägg på bloggen. Vi har också haft ”gästbloggare” från grundskolan och förskoleklassen.