Med bilder och film på bloggen skapas en visuell kommunikation som förstärker talet. Detta skapar struktur och sammanhang och LGR 11 betonar att skolan ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjligheter till överblick och sammanhang.

Med bloggen når eleverna ut med sitt skolarbete och de blir mer kreativa och aktiva när det finns en mottagare till det de gör. De gör egna avatarer, animerade filmer, tar bilder och filmar, allt efter olika intressen och förmågor. Skolans uppgift är också att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att lösa problem.