Syftet med bloggen Ljustawebbarna är att stimulera elevernas språkliga utveckling. Vi kommer främst att arbeta med interaktiva sagor och Widgit online för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för kommunikation och språklig stimulans. För att eleverna ska utveckla sin kommunikativa förmåga är det viktigt med visuellt stöd och med webbsidans hjälp kan eleverna se sina interaktiva sagor och få sina texter upplästa med bilder som stöd i widgit online.

Eleverna har några favoritförfattare som vi har kontaktat och vi har fått tillåtelse att använda deras böcker till att göra interaktiva sagor.

Arbetet med sagor gör att:

  • Elevernas språkutveckling gynnas
  • Eleverna blir mer intresserade av att lära sig läsa
  • Eleverna får möjlighet att identifiera sig med andra karaktärer
  • Eleverna får kunskaper om hur olika saker fungerar

På webbsidan går det också att ta del av hur vi arbetar med kommunikationskartor och samarbetar med kulturskolan för att utveckla elevernas kommunikation och språkliga medvetenhet.

 

Maila: helen.lindmark@skola.sundsvall.se