Varför Ljustawebbarna skulle vinna webbstjärnan bland alla bra bidrag  är möjligtvis för att vi har nått vårt syfte med bloggen – att genom virtuella sagor och widgit online gett eleverna möjlighet till språklig stimulans och goda förutsättningar till att utveckla sin kommunikativa förmåga.

Men oavsett hur det går i tävlingen så har arbetet med webbsidan  gjort oss till producenter av vårt skolarbete, och att vi på grundsärskolan får synas och visa upp vårt arbete på webben är en vinst i sig!

Vill du också skapa  skolarbete tillsammans med dina elever på webben?  Webbstjärnan ger handledning och suport till att skapa en blogg.