Vi har varit på besök i kyrkan och tittat på en påskspel som handlade om Jesus sista måltid och korsfästelse. Till Jul var vi på ett julspel och fick se hur Josef och Maria red på åsnan till Bethlehem där Jesus föddes.

 

Vi har haft besök utav en påskkärring! Här åker hon iväg över skolans tak.

 

Här är tecken som vi kan prata omkring som handlar om påsken.

Filmen kommer från wikimediacommons och upphovsman är Adrian Michael. Filmen heter Riom och finns på länken Riom.