Vi har arbetat med att göra enklare programmering i Scratch. Att programmera är  nytt både för elever och personal men vi provar och lär oss tillsammans!                     I uppstarten till arbetet använde vi oss utav Karin Nygårds ( hon har kurser i programmering på webbstjärnan) liknelse: att programmera är som att följa ett recept när man bakar. Vi pratade också om kod och att datorn gör exakt som den blir tillsagd.

 

Vi tittade också på det färdiga resultatet.

För att komma igång och få en inblick i hur det fungerar tog vi den här bilden och följde den precis som ett recept.

Skärmavbild 2015-11-08 kl. 17.39.31

Att utgå från ovanstående bild fungerade bra och när eleverna sedan visste hur de skulle göra kunde de komma igång med sin egen kreativitet.

 

Vi kommer att fortsätta arbetet med att lära oss mer om programmering, dels för att det är viktigt att förstå hur en dator är uppbyggd och fungerar men också för att det öppnar upp för nya möjligheter till att skapa och vara kreativ.

 

I kapitel 2.2 riktlinjer för Kunskaper finns dessa mål och övergripande riktlinjer.

  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk och bild,
  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,kommunikation, skapande och lärande
  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formuleraståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,