Här äter vi taccos i skolans fina lunchmatsal. ”Rutiner för en måltid” Läroplan för grundsärskolan 2011).

Vi gör ett studiebesök hos brandmännen i Timrå. ”Samhällsfunktioner som till exempel räddningstjänst/ Läroplan för grundsärskolan 2011).